Samtale

Godt forebyggende arbeid mot seksuell trakassering handler ikke kun om ha regler og rutiner liggende på virksomhetens server, de må også ligge i bevisstheten.

Ledere bør jevnlig sette seksuell trakassering på dagsorden i aktuelle møter hvor alle ansatte deltar. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med gjennomgang av arbeidsmiljøet eller i forkant av arrangementer hvor risikoen øker, eksempelvis julebord, jobbfester og konferanser. Formålet med møtene er å sikre at regler, rutiner og tiltak er kjent og virker etter hensikten. Det er viktig at seksuell trakassering er noe alle kan snakke om på arbeidsplassen og at det er lav terskel for å ta opp temaet.

På møtene kan man gjennomgå:

  • Virksomhetens regler for akseptabel oppførsel og behov for avklaringer
  • Risikokartlegging for aktuelle arbeidsområder og tiltak for å forebygge trakassering
  • Ansattes erfaringer
  • Rutiner for varsling

Seksuell trakassering henger sammen med normer og holdninger. Arbeidsmiljøet kan derfor ha nytte av å tematisere andre likestillingsspørsmål. Balansekunst tilbyr workshops som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog i virksomheten.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen