Samtale

Arbeid for tryggere miljøer handler ikke kun om å ha regler og rutiner liggende på virksomhetens server, de må også ligge i bevisstheten.

Illustrasjon av abstrakte hoder i ulike størrelser og i fargene rød, lysebrun, rosa, turkis, grå. De er plassert inntil hverandre. Man ser også ett turkist øre og det er små alpelue på tre av hodene.

Det er ingen quick fix å motvirke seksuell trakassering og diskriminering. Det krever kontinuerlig bevisstgjøringsarbeid.

Samtale er et viktig tiltak. For at praktiske tiltak som varslingsrutiner skal fungere trengs tillit, slik at varslingsrutinene oppleves som tilgjengelige og trygge å benytte. Det er viktig at diskriminering, utenforskap, seksuell trakassering og ufine kommentarer er noe alle kan snakke om på arbeidsplassen og at det er lav terskel for å ta opp temaet. Ved å snakke sammen kan man også motvirke at misforståelser og manglende rollebevissthet leder til ubehagelige situasjoner.

Mangfold garanterer ikke for inkludering. At ulike personer er samlet på en plass betyr ikke nødvendigvis at miljøet er inkluderende. Dersom miljøet er preget av, for eksempel, heteronorm vil ikke miljøet være like trygt for skeive. Å skape rom for samtaler, økt kunnskap og bevisstgjørende tiltak er avgjørende.

Sjekk ut Balansekunsts nettkurs og ressursbank.

Samtaleverktøy

Å snakke sammen om arbeidsmiljø er et viktig tiltak for å forebygge trakassering, motvirke diskriminering og fremme likestilling blant personer som omgås i kulturlivet. Men hvordan skal slike samtaler foregå? Vi har utviklet digitale samtalekort, som verktøy for enklere å kunne snakke sammen.Samtalekort
Kortene inkluderer spørsmål knyttet til tematikk som for eksempel stereotypier, normer, hersketeknikker, fordommer, rasisme, homofobi, transfobi, funksjonhemmede barrierer, med mer. Du kan justere den digitale kortstokken og velge deg ut spørsmål til felles samtale.

Disse samtalene kan ikke tas en gang for alle. Sosiale miljøer er dynamiske, og vi behøver stadige påminnelser for å forbli bevisste på hvordan vi har det sammen, og hvordan vi ønsker å ha det.

Vær en støttespiller!

Samfunnsendring skjer ved at enkeltpersoner påvirker enkeltpersoner. Alle er med på å forme et sosialt miljø. Vær en støttespiller! Si ifra dersom du ser eller hører noe ugreit. Det er viktig at det ikke kun er de av oss som kjenner diskriminering på kroppen som må ta kampen. Kampen for likestilling og mangfold er vårt felles ansvar.

Ved å korrigere ugrei oppførsel når det skjer, kan man unngå at situasjoner utvikler seg til vanskelige varslingsaker. Å bli utsatt for krenkende kommentarer eller uønsket berøring kan være svært ubehagelig, og ofte er det særlig vondt dersom man opplever at man står i det alene. Dersom andre reagerer og viser støtte kan man kanskje redusere skaden og man bygger en bedre kultur.

Hva kan du som enkeltperson gjøre? Her er våre tips til hvordan være en god alliert.

Skap rom for samtale – også om ubehag

Enkelte synes det er uvant å snakke om mangfold og likestillingsspørsmål. Men det er når vi utfordrer hverandre at endring kan skje. Jo mer man tør å snakke om normer, representasjon, makt, diskriminering og likestilling, jo enklere blir det.

Synes du språk og terminologi er vanskelig? Vi har laget en ordliste med sentrale begreper.

Flere ordlister for ikke-diskriminerende språkbruk finnes her.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen