Om merket

Balansemerket er til for både små og store kulturvirksomheter, og for både organiserende, produserende og utøvende aktører. Kurs og veiledning er gratis.

Slik oppnår du merket:

 1. Kurs
  Kulturvirksomheter som ønsker å delta i ordningen mottar kursing av Balansekunst. Kurset gjennomføres på tre timer, med formål å samtale og reflektere rundt grenser, relasjoner og makt. Vi gir også en innføring i lovverket og presenterer praktiske tiltak for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.
 2. Kartlegging
  Etter kurset gjennomfører virksomheten på egen hånd en kartlegging av risikofaktorer for seksuell trakassering i virksomheten, og ser på hvilke tiltak som kan gjennomføres for å møte de kartlagte risikoene.
 3. Tiltak
  Virksomheten og Balansekunst har deretter et møte og lager en plan for gjennomføring av utvalgte tiltak, eventuelt for videreføringen av allerede eksisterende tiltak. For å oppnå merket må virksomheten snakke sammen om regler og om konsekvenser ved regelbrudd, ha grundige rutiner, ledelsen må ta tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og det må finnes en plan for videre samtaler om seksuell trakassering i virksomheten.
 4. Merke
  Ved gjennomført kursing og igangsatte tiltak har virksomheten oppnådd Balansemerket. Merket tildeles med ett års varighet. Etter et år har virksomheten og Balansekunst et nytt møte hvor vi utvikler en ny plan for forebyggende arbeid

Arbeid mot seksuell trakassering er en kontinuerlig prosess. Merket tildeles med ett års varighet. Etter et år har virksomheten og Balansekunst et nytt møte hvor vi utvikler en ny plan for forebyggende arbeid.

Balansemerket tar høyde for at kulturlivet er sammensatt av svært mange ulike aktører, både store og små og mer eller mindre formelle sammenslutninger. Merket stiller noen overordnede krav, presentert i listen over, men det vil naturlig nok være forskjell på hvilke tiltak som treffer best og hvordan de best kan implementeres hos ulike aktører.

Ved mottakelse av merket erklærer virksomheten at forebygging av seksuell trakassering er en prioritert oppgave. Tildeling av merket forteller også at organisasjonen er bedre rustet til å håndtere saker knytter til seksuell trakassering. Dette gir trygghet til ansatte, frilansere og andre tilknyttede.


Deltakere i ordningen

Scenekunstbruket, Musikkutstyrsordningen og Norske Billedkunstnere er piloter i ordningen. De har gjennomført kursing med Balansemerket, og er på vei mot å oppnå merket ved å gjennomføre tiltak i virksomhetene.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen