Ordliste

Språk er et nyttig likestillingsverktøy.

Språket vårt er ikke nøytralt. Det formidler ikke bare informasjon, men også verdier og følelser. Ord og uttrykk kan forårsake og forsterke diskriminering. Begreper kan også sette ord på opplevelser og på den måten utvide og endre våre perspektiver. På den måten fungerer begreper og språk som en viktig verktøy for likestilling.

Mange kan nok innimellom føle seg på utrygg grunn når vi snakker om mangfold og anti-diskriminering. Å være redd for å si noe feil kan hindre oss fra å delta i ordskifte dersom det dukker opp ord og begreper vi ikke kjenner til. Så lenge man mener godt og er villig til å lære, skal det være takhøyde for å kunne trå feil innimellom. Vel så viktig er det å skape rom for å gi og få tilbakemelding.

Heldigvis har vi muligheten til å lese oss opp. Her har vi samlet noen begreper og definisjoner. Nye og ukjente ord gir oss mulighet til å lære. Det trenger vi i kampen for likestilling.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen