Ordliste

Språk er et nyttig likestillingsverktøy.

Språket vårt er ikke nøytralt. Det formidler ikke bare informasjon, men også verdier og følelser. Ord og uttrykk kan forårsake og forsterke diskriminering. Begreper kan også sette ord på opplevelser og på den måten utvide og endre våre perspektiver. På den måten fungerer begreper og språk som et viktig verktøy for likestilling.

Å være redd for å si noe feil i samtaler om likestilling og anti-diskriminering kan hindre oss fra å ta ordet. Av og til dukker det opp ord og begreper vi ikke kjenner til, og vi blir usikre. Så lenge man mener godt og er villig til å lære, skal det være takhøyde for å kunne trå feil innimellom. Vel så viktig er det å skape rom for å gi og få tilbakemelding.

Heldigvis har vi muligheten til å lese oss opp. Her har vi samlet noen begreper og definisjoner. Nye og ukjente ord gir oss mulighet til å lære. Det trenger vi i kampen for likestilling.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen