Ressurser

Her finner du verktøy og ressurser for antidiskrimineringsarbeid.

 • Nettkurs

  Vi har utviklet nettkurs for forebygging av seksuell trakassering. Flere nettkurs kommer snart!

  Gå til nettkursene
 • Samtalekort

  For å legge til rette for samtaler om normer, makt, grenser og et trygt arbeidsmiljø, har vi laget et samtaleverktøy.

  Gå til samtalekortene
 • Ordliste

  Lurer du på hva vi legger i begrepene vi bruker? Her har vi listet og definert noen sentrale begreper for mangfoldsarbeid.

  Gå til ordlisten
 • Mønsterpraksis

  Vi har samlet eksempler på godt likestillings- og mangfoldsarbeid som kan være til inspirasjon for andre virksomheter.

  Gå til kategorien Mønsterpraksis
 • Skjemaer for kartlegging

  For å vite hvilke tiltak som bør iverksettes, er det nødvendig å kartlegge risikofaktorer i virksomheten. Her finner du kartleggingsskjemaer som kan være til hjelp i dette arbeidet.

  Gå til kategorien Skjemaer for kartlegging
 • Caser

  Her finner du caser, med tilhørende refleksjonsspørsmål, som kan danne utgangspunkt for samtaler om trygghet på arbeidsplassen.

  Gå til kategorien Caser
 • Lesestoff

  Her finner du informasjon som er nyttig å ha med seg i arbeidet mot diskriminering og trakassering.

  Gå til kategorien Lesestoff

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen