Ressurser

Her finner du verktøy for arbeid mot seksuell trakassering.

 • Kartleggingsskjema

  (PDF)

  Hvilke risikofaktorer for seksuell trakassering finnes i virksomheten, og hvordan kan disse forebygges? Benytt gjerne dette skjemaet for å kartlegge virksomheten.

 • Risikofaktorer i kulturlivet

  Vi sammenfattet noen risikofaktorer for seksuell trakassering som er særegne for kunst- og kulturbransjen.

 • Seksuell trakassering

  Les om hvordan vi definerer seksuell trakassering, med utgangspunkt i Likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Synliggjør vernet!

  Vi har formulert et forslag til tekst som kan inkluderes i arbeidskontrakter.

 • Øvelse: OK eller ikke OK?

  (PDF)

  En gruppeøvelse kan sette i gang refleksjoner og skape samtale. Denne øvelsen omhandler grenser, roller og relasjoner.

 • Øvelse: Har du makt?

  (PDF)

  Det er viktig å være seg bevisst egen makt, og kunne identifisere hvordan makt fungerer. Her er en øvelse som kan sette i gang samtale.

 • Mønsterpraksis

  Mange aktører og virksomheter har utviklet gode rutiner og retningslinjer. Her samler vi eksempler på mønsterpraksis, til inspirasjon og etterfølgelse.

 • Kjenn rettighetene dine!

  Vi har listet opp lovene som gir vern mot diskriminering og trakassering. Her finner du også informasjon om hvor du kan søke hjelp i saker om seksuell trakassering og diskriminering.

 • Brosjyre: Tiltak for et trygt kulturliv!

  (PDF)

  I brosjyren sammenfatter vi våre anbefalte tiltak. Omslaget til brosjyren inneholder risikofaktorer som er spesifikke for kulturlivet. Last ned omslag og brosjyre her.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen