Ressurser

Her finner du verktøy for arbeid mot seksuell trakassering.

 • Kartleggingsskjema

  (PDF)

  Hvilke risikofaktorer for seksuell trakassering finnes i virksomheten, og hvordan kan disse forebygges? Benytt gjerne dette skjemaet for å kartlegge virksomheten.

 • Risikofaktorer i kulturlivet

  Vi sammenfattet noen risikofaktorer for seksuell trakassering som er særegne for kunst- og kulturbransjen.

 • Seksuell trakassering

  Les om hvordan vi definerer seksuell trakassering, med utgangspunkt i Likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Synliggjør vernet!

  Vi har formulert et forslag til tekst som kan inkluderes i arbeidskontrakter.

 • Øvelse: OK eller ikke OK?

  (PDF)

  En gruppeøvelse kan sette i gang refleksjoner og skape samtale. Denne øvelsen omhandler grenser, roller og relasjoner.

 • Øvelse: Har du makt?

  (PDF)

  Det er viktig å være seg bevisst egen makt, og kunne identifisere hvordan makt fungerer. Her er en øvelse som kan sette i gang samtale.

 • Mønsterpraksis

  Mange aktører og virksomheter har utviklet gode rutiner og retningslinjer. Her samler vi eksempler på mønsterpraksis, til inspirasjon og etterfølgelse.

 • Kjenn rettighetene dine!

  Vi har listet opp lovene som gir vern mot diskriminering og trakassering. Her finner du også informasjon om hvor du kan søke hjelp i saker om seksuell trakassering og diskriminering.

 • Brosjyre: Tiltak for et trygt kulturliv!

  (PDF)

  I brosjyren sammenfatter vi våre anbefalte tiltak. Omslaget til brosjyren inneholder risikofaktorer som er spesifikke for kulturlivet. Last ned omslag og brosjyre her.

 • Trygg på festival

  (PDF)

  Likestillingssenteret KUN har utviklet en veileder for å motvirke seksuell trakassering og overgrep på festival.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen