Ressurser

Her finner du verktøy og ressurser for antidiskrimineringsarbeid.

 • Nettkurs

  Vi tilbyr nettkurs om forebygging av seksuell trakassering, diskriminering, hersketeknikker og trakassering.

  Gå til nettkursene
 • Samtalekort

  For å legge til rette for samtaler om normer, makt, grenser og et trygt arbeidsmiljø, har vi laget et samtaleverktøy.

  Gå til samtalekortene
 • Ordliste

  Lurer du på hva vi legger i begrepene vi bruker? Her har vi listet og definert noen sentrale begreper for mangfoldsarbeid.

  Gå til ordlisten
 • Skjemaer for kartlegging

  For å vite hvilke tiltak som bør iverksettes, er det nødvendig å kartlegge risikofaktorer i virksomheten. Her finner du kartleggingsskjemaer som kan være til hjelp i dette arbeidet.

  Gå til kategorien Skjemaer for kartlegging
 • Tips og maler

  Vi har samlet tips, maler og eksempler på godt likestillings- og mangfoldsarbeid som kan være til inspirasjon for virksomheter.

  Gå til kategorien Tips og maler
 • Caser

  Her finner du caser, med tilhørende refleksjonsspørsmål, som kan danne utgangspunkt for samtaler om trygghet på arbeidsplassen.

  Gå til kategorien Caser
 • Kjenn dine rettigheter!

  Her finner du informasjon om lovverk, rettigheter og hjelpeapparat.

  Gå til kategorien Kjenn dine rettigheter!
 • Ressurshefter

  Her finner du et utvalg ressurshefter og veiledere for likestillings- og mangfoldsarbeid.

  Gå til kategorien Ressurshefter

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen