Samtalekort

Disse kortene er ment som et hjelpemiddel for å holde samtaler om likestilling og mangfold i gang blant personer som jobber sammen eller som omgås i kulturlivet.

Kortene er laget i samarbeid med ungdom og unge voksne, og har unge som målgruppe – men kan brukes av alle.

I øvre høyre hjørne finnes tips til hvordan en kan skape tryggere rammer for samtale og forslag til hvordan kortene kan brukes.

Via knappen Tilpass kortene kan du velge ut hvilke spørsmål og påstander dere skal snakke om.

Ingen kort valgt
0 av 0 kort valgt

Tilpass kortstokken

0 av 0 kort valgt

Vis kort etter tema

Du må velge minst ett tema

Vis kort etter type

Du må velge minst én type

Hvordan bruke kortene

Noen av kortene inneholder en påstand. Her sier hver deltaker seg enig, uenig, både og, eller usikker på påstanden, før dere diskuterer. Andre kort inneholder et refleksjonsspørsmål. Her kan dere reflektere fritt.

Kortene er delt inn i fire temakategorier: forebygge seksuell trakassering, likestilling og mangfold, motvirke hersketeknikker og kategorien språk som verktøy som tar for seg nyttige begreper innenfor likestillings- og mangfoldsarbeid.

Under Tilpass kortene kan dere lese over alle spørsmål og påstander og velge ut akkurat hvilke kort dere vil inkludere i samtalen. Dere kan huke av for hvilke tema dere ønsker å inkludere og dere kan velge enten påstandskort eller refleksjonsspørsmål – eller dere kan blande kategoriene og trekke et tilfeldig kort uavhengig av tema og korttype.

Kortene inneholder begreper som kanskje ikke er kjent for alle. Via spørsmålstegn-ikonet kan dere lese korte begrepsforklaringer, og klikke dere videre til en lengre definisjon på vår ordliste-side.

Hvordan skape tryggere samtaler

 • Sørg for at alle som er til stede får komme til orde
 • Unngå å avbryte hverandre
 • Det er lov å ikke svare – både på spørsmålet på kortet og på eventuelle oppfølgingsspørsmål fra andre deltakere
 • Ha respekt for at dere har ulike synspunkter – dette er et verktøy for samtale, og ikke en måte å identifisere hvem som har gode og dårlige meninger
 • Tolk hverandres svar i beste mening. Var det vanskelig å forstå noen andre sitt svar? Still et oppfølgingsspørsmål, i stedet for å anta hva meningen var. Unngå å tillegge hverandre meninger
 • Vær obs på at det å snakke om diskriminering kan være ekstra tungt for personer som utsettes for den type diskriminering som diskuteres. Lytt til personlig erfaring
 • I Sverige brukes ordet tolkningsföreträde, som kan oversettes til tolkningsforrang. Det innebærer at personer som tilhører en minoritetsgruppe har rett til å selv definere hva som ­oppleves som støtende og hvordan kampen mot diskriminering bør føres. Personer som ikke selv opplever den type diskriminering kan gjerne uttale seg og engasjere seg i saken, men bør være bevisste på egne privilegier. Tolkningsforrang handler om å vektlegge og lytte til perspektiver fra gruppen som selv kjenner hvor skoen trykker. Begrepet anerkjenner samtidig at ikke alle som opplever samme type marginalisering tenker og kjenner på det samme
 • Tenk over: Er det flere kjøreregler dere kan enes om for å skape et godt samtaleklima?
 • På slutten av en økt kan det være fint med en debrief. For eksempel kan hver av deltakerne dele tre adjektiv for å beskrive sin opplevelse av samtalene, eller dere kan snakke fritt om hva dere sitter igjen med

Forslag til måter å bruke kortene:

 • En person leser påstanden på kortet. Alle viser frem en tommel opp, tommel ned eller tommel midt på for å uttrykke sitt standpunkt. Så kan hver og en, eller de som ønsker, fortelle hva de tenker
 • En leser påstanden på kortet. Alle uttrykker sitt standpunkt til påstanden ved å plassere seg i rommet mellom to vegger. En vegg betyr helt enig, motsatt vegg betyr helt uenig og plassen mellom veggene utgjør en skala. Så kan hver og en, eller de som ønsker, fortelle hva de tenker
 • Noen ganger er det lettere å snakke sammen i plenum hvis man har snakket i mindre grupper først. Hvis man bruker rommet som skala, kan folk som står i nærheten av hverandre dele sine tanker med hverandre først, før man deler med plenum
 • Kanskje dere kan sette av tid til å trekke kort og snakke sammen ved bestemte anledninger? Kanskje trekker dere et kort på hvert mandagsmøte? Eller ett hver gang dere møtes? Eller kanskje dere setter av tid til en lengre samtale om påstander og spørsmål på kvartalsvise interndager?


Vi vil gjerne høre om hvordan det oppleves å bruke kortene. Hva fungerer og hva kan forbedres? Send oss en mail på hei@balansekunstprosjektet.no.