Representasjon

Se bred representasjon som en forutsetning for godt arbeid, ikke som en bonus.

En illustrasjon av abstrakte figurer med ulike former og farger. En krussedull, en trekant, en bølgete sirkel, en stjerne, noen prikker. Figurene henger i noe som kan se ut som en uro.

Hvorfor? En mangfoldig stab i alle ledd og nivåer vil kunne bidra til at mangfold og ulike perspektiver blir en naturlig del av virksomheten. Fordi ulike mennesker kan bidra med ulike perspektiver og kunnskaper, bør man sørge for mangfold i alle rom der det er makt og hvor avgjørelser skal tas. Minoritetspersoner i nøkkelposisjoner kan åpne dører for flere, og på den måten motvirke likestillingsbarrierer i bransjen. Mangfold er bra for nytenkning. Når folk med ulike bakgrunner og ulike nettverk jobber sammen om arrangementer, casting, programmering og publikumsutvikling, vil man kunne nå ut bredere. Mangfoldig input gir mangfoldig output.

Sett konkrete mål

Mange snakker om betydningen av å speile samfunnet. Kanskje dette kan gjøres til et konkret og tallfestet mål?

  • I underkant av en av fem nordmenn er flerkulturelle
  • I underkant av en av fem nordmenn har nedsatt funksjonsevne
  • Oppmot 10 % er lhbt+-personer
  • Norge rommer nasjonale minoriteter og urfolk, personer med ulike religioner, personer av alle kjønn og i alle aldre

Gjenspeiles dette der du jobber? I virksomhetens kommunikasjon og bildebruk? Blant prisvinnere? I styrer og ledelse?

Dersom minoritetspersoner er underrepresentert i stab, stryrer og program, sett konkrete mangfoldsmål for å tette gapet, og sett også frister for arbeidet.

Mangfoldsbevisst rekruttering

Det er viktig å identifisere barrierene som gjør at noen grupper er underrepresenterte i kulturlivet. Ved rekruttering bør man ta grep for å oppveie slike barrierer. Utlys alle ledige stillinger, og bruk nettverkets nettverk strategisk for å nå ut bredere.

Vær bevisst på hvordan vi mennesker ofte ubevisst dras mot folk som likner oss selv. Reflekter over hvordan du bevisst eller ubevisst definerer kompetanse og kvalitet. Søker dere etter personer som passer inn, eller er dere ute etter noen som kan tilføre noe til arbeidet og til staben? En mer mangfoldig stab gir et mangfold av erfaringer, perspektiver og nettverk som er verdifulle for en arbeidsplass.

Her kan du lese mer om mangfoldsbevisst rekruttering, programmering og juryarbeid.

Snakk med, ikke om

Skal man jobbe med flerkulturelt mangfold, bør man jobbe med folk som er flerkulturelle. Skal man jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold bør lhbtq-personer være med på å forme innholdet. Det er viktig å gi makt og muligheter til de det gjelder, og sikre at ulike perspektiver, blikk og levde erfaringer inkluderes i arbeidet.

Vær bevisst på hvem du spør. Det er vesentlig forskjell på å ta kontakt med en uttalt lhbtq-aktivist eller en flerkulturell person som har engasjert seg offentlig mot rasisme, og å spørre om mangfoldsråd fra personer som bare tilfeldigvis har en minoritetsidentitet. Det er ikke gitt at sistnevnte ønsker den oppmerksomheten.

Sammen med Kulturrådet har Balansekunst samlet en liste med organisasjoner og grupper med ulike former for mangfoldskompetanse i kulturlivet. Liste over aktører med mangfoldskompetanse (ekstern lenke)

Vær bevisst på maktforhold

Det er bra å påse at en stab eller et styre har ansatte eller medlemmer med ulike identiteter. Vær likevel obs på at å være den ene eller en av få kan være en tung bør å bære. Se for deg et styre bestående utelukkende av menn. I beste mening rekrutterer styret én kvinne, med mål om å hente inn nye perspektiver. Det er lett å se for seg at man som eneste kvinnelige styremedlem kan føle seg både usynlig og selvlysende. Terskelen for å si noe, ikke minst å si andre imot, kan være høyere.

Mange minoritetspersoner opplever å være den ene i styrer og staber i norsk kulturliv. Representasjon er viktig, og like viktig er det å reflektere over maktforholdene innad i en mangfoldig gruppe.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen