Søk råd

Alle, både ledere, ansatte, frilansere, selvstendig næringsdrivende, frivillige og andre, kan motta bistand og rådgivning i saker om seksuell trakassering og diskriminering.

Illustrasjon av en gammeldags telefon. Telefonen er grå med rosa taster. Inntil telefonen er det en sort abstrakt hånd med rosa negler, og tre sirkler i fargene rød, grønn og gråmælert.

Balansekunsts rådgivningstelefon (ekstern lenke)

Tlf. 400 38 800

Balansekunst tilbyr gratis juridisk rådgivning om saker som omhandler diskriminering, seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Du er velkommen til å benytte deg av rådgivningstelefonen enten du er kulturutøver, ansatt, publikum, arbeidsgiver eller kollega. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning av vår jurist. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.


Likestillings- og diskrimineringsombudet (ekstern lenke)

Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du få veiledning om diskrimineringsregelverket, vurdering av saken din, innspill til hva du kan gjøre videre, og veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda.


Arbeidstilsynets telefon-, chat- og mail-tjeneste

Arbeidstilsynet kan besvare spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter og tilbyr både telefon-, chat- og mailtjeneste (ekstern lenke).


Diskrimineringsnemnda (ekstern lenke)

Diskrimineringsnemnda behandler saker om diskriminering, seksuell trakassering og gjengjeldelse. Nemnda beskrives som et lavterskel alternativ til domstolsbehandling fordi det er gratis å melde inn saker til nemnda. Du kan velge om du vil benytte advokat og prosessen kan også gjennomføres digitalt.

Saker om diskriminering og seksuell trakassering skal ideelt sett håndteres internt i organisasjoner og på arbeidsplassen. Dersom du opplever mangelfull håndtering, er Diskrimineringsnemnda et klageorgan. Du kan melde inn både enkeltpersoner for seksuell trakassering og/eller diskriminering, og du kan melde inn arbeidsgivere du mener ikke har gjort nok for å forebygge og forhindre diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.


Politiet og domstolene (ekstern lenke)

Dersom du opplever grov seksuell trakassering, seksuelle overgrep, hatytringer, utpressing eller vold, er dette brudd på straffeloven og slike lovbrudd anmeldes til politiet og behandles av domstolene. Ved politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte kan du motta informasjon og veiledning om det å anmelde.


JURK – juridisk rådgivning for kvinner (ekstern lenke)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.


Fagforeninger

Er du medlem av en fagforening kan du ta kontakt for rådgivning og støtte.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen