Søk råd

Alle, både ledere, ansatte, frilansere, selvstendig næringsdrivende, frivillige og andre, kan motta bistand og rådgivning i saker om seksuell trakassering og diskriminering.

BALANSEKUNSTS RÅDGIVNINGSTELEFON
Besøk nettside
940 87 929
Telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra klokken 12 til 15

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
LDO om trakassering
post@ldo.no
23 15 73 00

ARBEIDSTILSYNET
Arbeidstilsynet om trakassering
Kontakt på telefon eller chat
73 19 97 00

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Besøk nettside
post-mottak@jurk.no
22 84 29 50

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen