Konsekvenser

Når virksomheten har etablert regler for arbeidsmiljøet, er det viktig å samtidig avgjøre hva som skjer dersom reglene brytes.

Abstrakte illustrerte figurer som kan minne om spillbrikker som har falt over ende. Fargene er sort, grå, rosa og rød.

Hvis trakassering har skjedd mellom ansatte, kan reaksjoner for de som trakasserer for eksempel være:

 • Advarsel
 • Fratakelse av ansvar, oppgaver og omplassering
 • Slutt på samarbeid
 • Oppsigelse/avskjed

Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven skal arbeidsgiver i samarbeid med den som er rammet, vurdere å politianmelde saken.

Hvis ansatte rammes av trakassering fra kunder eller publikum kan reaksjoner være:

 • Advarsel
 • Utkastelse
 • Svartelisting
 • Anmeldelse

Leder bør i samråd med kollegaer vurdere hvilke reaksjoner som kan være aktuelle for ulike grader av gitte regelbrudd. Reaksjonene må stå i forhold til alvoret i det som har skjedd, sies det på juridisk. Alvoret i en sak vil variere ut i fra en rekke faktorer. Forhold som kontekst, hyppighet, relasjon mellom partene, makt- og avhengighetsforhold og eventuelle følger av hendelsen vil i samspill bidra til å skjerpe eller svekke graden av alvorlighet. Fordi alvorlighetsgrad vil kunne variere på et utall måter vil det å etablere fastsatte konsekvenser for regelbrudd knyttet til seksuell trakassering være en nærmest umulig oppgave. Det er likevel nyttig å gjøre seg opp noen tanker i fellesskap om ulike typer oppførsel og ulike type kontekster og relasjoner som vil avkreve reaksjoner.

 • Hvilke type regelbrudd kan vi tenke oss at fører til en advarsel?
 • Hva er eksempler på hendelser som fører til fratakelse av ansvar?
 • Hva er eksempler på oppførsel som fører til slutt på fremtidig samarbeid?
 • I hvor lang tid vil vi bestemme oss for å ikke samarbeide?
 • Hva slags oppførsel kan føre til oppsigelse?

Når konsekvenser og reaksjoner er diskutert på forhånd er det langt enklere å håndtere en sak dersom den oppstår. Å gjøre ansatte kjent med både regler og konsekvenser er et viktig forebyggende tiltak.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen