Konsekvenser

Når virksomheten har etablert regler for arbeidsmiljøet, er det viktig å samtidig avgjøre hva som skjer dersom reglene brytes.

Hvis trakassering har skjedd mellom ansatte, kan reaksjoner for de som trakasserer for eksempel være:

 • Advarsel
 • Fratakelse av ansvar, oppgaver og omplassering
 • Slutt på samarbeid
 • Oppsigelse/avskjed

Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven skal arbeidsgiver i samarbeid med den som er rammet, vurdere å politianmelde saken.

Hvis ansatte rammes av trakassering fra kunder eller publikum kan reaksjoner være:

 • Advarsel
 • Utkastelse
 • Svartelisting
 • Anmeldelse

Leder bør i samråd med kollegaer vurdere hvilke reaksjoner som kan være aktuelle for ulike grader av gitte regelbrudd. Reaksjonene må stå i forhold til alvoret i det som har skjedd, sies det på juridisk. Alvoret i en sak vil variere ut i fra en rekke faktorer. Forhold som kontekst, hyppighet, relasjon mellom partene, makt- og avhengighetsforhold og eventuelle følger av hendelsen vil i samspill bidra til å skjerpe eller svekke graden av alvorlighet. Fordi alvorlighetsgrad vil kunne variere på et utall måter vil det å etablere fastsatte konsekvenser for regelbrudd knyttet til seksuell trakassering være en nærmest umulig oppgave. Det er likevel nyttig å gjøre seg opp noen tanker i fellesskap om ulike typer oppførsel og ulike type kontekster og relasjoner som vil avkreve reaksjoner.

 • Hvilke type regelbrudd kan vi tenke oss at fører til en advarsel?
 • Hva er eksempler på hendelser som fører til fratakelse av ansvar?
 • Hva er eksempler på oppførsel som fører til slutt på fremtidig samarbeid?
 • I hvor lang tid vil vi bestemme oss for å ikke samarbeide?
 • Hva slags oppførsel kan føre til oppsigelse?

Når konsekvenser og reaksjoner er diskutert på forhånd er det langt enklere å håndtere en sak dersom den oppstår. Å gjøre ansatte kjent med både regler og konsekvenser er et viktig forebyggende tiltak.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen