Ansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig. Leder har ansvar for å forebygge seksuell trakassering ved hjelp av risikokartlegging, regler og rutiner. Hen har også ansvar for håndtering av saker.

Illustrasjon av en rosa hånd med sorte negler som balanserer små runde sirkler på toppen av fingrene.

I tillegg bør leder gå foran som et godt eksempel og bidra til å skape gode normer og holdninger i arbeidsmiljøet. Er leder tydelig på at seksuell trakassering er uakseptabelt? Reagerer leder på diskriminerende språk og oppførsel? En leder som tar tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering skaper tillit.

Det blir lettere for alle å vokte sine egne grenser når de vet at de har ledelsen i ryggen, og at seksuell trakassering ikke tolereres på arbeidsplassen.

Leders ansvar gjelder både på jobb og i sosiale anledninger utenfor arbeidstid i arbeidsgivers regi, som julebord, jobbfest, studietur og lignende. Ansvaret gjelder også for trakassering mellom kolleger i privat sammenheng.

Kunnskap om seksuell trakassering bør være en fast del av HMS-opplæringen for ledere. Kurs kan bestilles fra blant andre Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) og fra Balansekunst.

Synliggjør vernet mot seksuell trakassering

Leder har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, også for frilansarbeidere, frivillige og selvstendig næringsdrivende.

Uten fast ansettelse kan det være vanskeligere for oppdragstakere å varsle om uønskede forhold, i frykt for å gjøre seg upopulære i fremtidige jobbsøkingsprosesser. For å motvirke usikkerhet kan partene inkludere et punkt om vernet mot seksuell trakassering i arbeidskontrakter. Balansekunst har formulert et forslag. Ved å synliggjøre retten til et godt arbeidsmiljø, blir det lettere for frilansere og selvstendig næringsdrivende å hevde sine rettigheter. Punktet kan også fungere som en påminnelse til både oppdragstaker og -giver om ansvaret begge parter har for å medvirke til et trygt miljø. Både oppdragsgiver og oppdragstaker kan ta initiativ til å inkludere dette i arbeidskontrakten.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen