Standpunkt

Er du opptatt av mangfold og antidiskriminering? Synliggjør det!

Illustrasjon av en rosa hånd med sorte negler som balanserer små runde sirkler på toppen av fingrene.

Se på egen virksomhet – står det noe om arbeid for et inkluderende miljø som fremmer likestilling og mangfold i vedtektende deres? Finnes dette som et eget punkt i årsrapporten? Er virksomhetens holdning til likestilling, mangfold og et inkluderende miljø gjort synlig på nettsiden?

Et tydelig standpunkt for et inkluderende miljø og målsetninger om mangfold kan gjerne inkluderes i styrende dokumenter og i virksomhetens interne og eksterne kommunikasjon. Ved å oppnå Balansemerket og synliggjøre dette kan man kommunisere et tydelig standpunkt.

Lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere diskriminering og seksuell trakassering skal være tydelig. Leder har ansvar for å forebygge ved hjelp av risikokartlegging, regler og rutiner. Hen har også ansvar for håndtering av saker.

I tillegg bør leder gå foran som et godt eksempel og bidra til å skape gode normer og holdninger i arbeidsmiljøet. Er leder tydelig på at seksuell trakassering er uakseptabelt? Reagerer leder på diskriminerende språk og oppførsel? En leder som tar tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering skaper tillit.

Det blir lettere for alle å sette grenser når de vet at de har ledelsen i ryggen, og at diskriminering og seksuell trakassering ikke tolereres på arbeidsplassen.

Sitatet over er hentet fra HR-direktør i SINTEF, Ingeborg Lund.

Abstrakte illustrerte figurer som kan minne om spillbrikker som har falt over ende. Fargene er sort, grå, rosa og rød.

Synliggjør vernet

Leder har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, også for frilansarbeidere, frivillige og selvstendig næringsdrivende.

Uten fast ansettelse kan det være vanskeligere å varsle om uønskede forhold, i frykt for å miste videre jobbmuligheter. For å motvirke usikkerhet kan partene inkludere et punkt om vernet mot diskriminering og seksuell trakassering i arbeidskontrakter. Balansekunst har formulert et forslag til tekst i kontrakter. Ved å synliggjøre retten til et godt arbeidsmiljø, blir det lettere for frilansere og selvstendig næringsdrivende å hevde sine rettigheter. Punktet kan også fungere som en påminnelse til både oppdragstaker og -giver om ansvaret begge parter har for å medvirke til et trygt miljø. Både oppdragsgiver og oppdragstaker kan ta initiativ til å inkludere dette i arbeidskontrakten.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen