Hvordan jobbe for et mer inkluderende kulturliv?

Å forebygge diskriminering og seksuell trakassering gjøres ikke en gang for alle, men krever et kontinuerlig arbeid. Her presenterer vi noen tiltak og vi tilbyr ressurser som kurs, tips, maler og samtaleverktøy.

Illustrasjon med mange abstraherte figurer på noe som kan likne en rutsjebane. Fargene er turkis, sort, rosa, rød, lys brun, grå og hvit.

Tiltakene bygger på anbefalinger fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og fra det svenske prosjektet Rättviseförmedlingen. Balansekunst har videreutviklet og tilpasset tiltakene til kulturlivet. Disse tiltakene kan benyttes i midlertidige prosjekter, produksjoner eller på tradisjonelle arbeidsplasser.

Kulturlivet er mangfoldig, bestående av både små, store og kjempestore institusjoner og aktører fordelt over ulike bransjer og kunstfelt. Ulike aktører kan ha ulike utfordringer og behov. Balansekunst ønsker å være en ressurs og sparringspartner, og vi går i dialog med den enkelte virksomhet for å finne frem til aktuelle tiltak.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen