Å forebygge seksuell trakassering er ikke gjort en gang for alle, men krever et kontinuerlig arbeid. På denne siden vil vi stadig oppdatere og videreutvikle våre tiltak, ressurser og verktøy mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Kulturfeltet er mangfoldig, bestående av både små, store og kjempestore institusjoner og aktører fordelt over eksempelvis scenekunst-, film- og tv-, musikk- og billedkunstfeltet. Ulike aktører kan ha ulike utfordringer og behov. Gjennom åpen dialog på kurs og i møter vil Balansekunst forsøke å imøtekomme den enkelte virksomhets utfordringer og behov.