Tiltak for et trygt kulturliv

Med utgangspunkt i Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudets anbefalinger, vil vi trekke frem seks tiltak mot seksuell trakassering, tilpasset til kulturlivet. Disse tiltakene kan benyttes i midlertidige prosjekter, produksjoner eller i tradisjonelle arbeidsplasser.

Illustrasjon med mange abstraherte figurer på noe som kan likne en rutsjebane. Fargene er turkis, sort, rosa, rød, lys brun, grå og hvit.

Å forebygge seksuell trakassering er ikke gjort en gang for alle, men krever et kontinuerlig arbeid. På denne siden vil vi stadig oppdatere og videreutvikle våre tiltak, ressurser og verktøy mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Kulturfeltet er mangfoldig, bestående av både små, store og kjempestore institusjoner og aktører fordelt over eksempelvis scenekunst-, film- og tv-, musikk- og billedkunstfeltet. Ulike aktører kan ha ulike utfordringer og behov. Gjennom åpen dialog på kurs og i møter vil Balansekunst forsøke å imøtekomme den enkelte virksomhets utfordringer og behov.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen