Mønsterpraksis

Mange aktører og virksomheter har utviklet gode rutiner og retningslinjer. Her samler vi eksempler på mønsterpraksis, til inspirasjon og etterfølgelse.

  • Black Box, BIT Teatergarasjen og Avant Garden tar tydelig standpunkt mot seksuell trakassering gjennom teksten og emneknaggen #ikkehososs.
  • I forbindelse med #metoo gikk flere kunstnere sammen om å danne en facebook-gruppe for å dele og samle erfaringer med seksuell trakassering i kunstfeltet. Det resulterte i oppropet Nei til maktmisbruk i kunstfeltet!.
  • Norsk Filmforbund m. fl. har utviklet retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film-, TV-, spill- og scenekunstbransjene.
  • Norsk Jazzforum har utviklet etiske retningslinjer som gjelder for tilskuddsmottakere og andre som mottar honorar eller økonomisk støtte av senteret. På nettsiden sin tar de også tydelig standpunkt mot seksuell trakassering.
  • Tøyen Impro har utarbeidet grundige og omfattende retningslinjer og varslingsrutiner for alle som jobber på eller med, eller besøker improteateret. Her beskrives også handlingsforløp ved varsling, samt mulige reaksjoner ved brudd på retningslinjene.
  • Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) har utviklet en etisk standard for forebygging av trakassering.
  • For å motvirke grenseoverskridelser i scenekunsten har britiske Ita O'Brien utviklet retningslinjer for intimitet på settet. O'Brien jobber som intimitetskoordinator, se en kort film her. Intimacy Directors International lister opp fem pillarer som bidrar til tryggere innspilling av intime scener.
  • Norges Idrettsforbund har utviklet gode og konkrete retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Disse er like relevante i kulturlivet.
  • Akershus Amatørteater har utviklet en brosjyre for å forebygge seksuell trakassering.Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her vil vi samle en liste over kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet
Til toppen