Retningslinjer og rutiner

Mange aktører og virksomheter har utviklet gode rutiner og retningslinjer. Her samler vi eksempler, til inspirasjon og etterfølgelse.

 • RYK og Brak har sammenfattet retningslinjer og informasjon om varsling på sine nettsider, og kan enklet gi informasjon til sine samarbeidspartnere ved å dele lenken
 • Black Box, BIT Teatergarasjen og Avant Garden tar tydelig standpunkt mot seksuell trakassering gjennom teksten og emneknaggen #ikkehososs
 • I forbindelse med #metoo gikk flere kunstnere sammen om å danne en Facebook-gruppe for å dele og samle erfaringer med seksuell trakassering i kunstfeltet. Det resulterte i oppropet Nei til maktmisbruk i kunstfeltet!
 • Notam har utarbeidet konkrete retningslinjer som definerer og presiserer hvordan arbeidsmiljøet skal være i klarspråk. Notams retningslinjer er for eksempel tydlige på at medarbeidere må være bevisste på asymmetriske maktforhold og bruk av humor. Retningslinjene presiserer også hvordan krenkende bemerkninger må vurderes ut fra mottakers oppfatning av disse
 • Norsk Filmforbund m. fl. har utviklet retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film-, TV-, spill- og scenekunstbransjene
 • Norsk Jazzforum har utviklet etiske retningslinjer som gjelder for tilskuddsmottakere og andre som mottar honorar eller økonomisk støtte av senteret. På nettsiden sin tar de også tydelig standpunkt mot seksuell trakassering
 • Tøyen Impro har utarbeidet grundige og omfattende retningslinjer og varslingsrutiner for alle som jobber på eller med, eller besøker improteateret. Her beskrives også handlingsforløp ved varsling, samt mulige reaksjoner ved brudd på retningslinjene
 • Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) har utviklet en etisk standard for forebygging av trakassering
 • For å motvirke grenseoverskridelser i scenekunsten har britiske Ita O'Brien utviklet retningslinjer for intimitet på settet. O'Brien jobber som intimitetskoordinator, se en kort film her. Intimacy Directors International lister opp fem pillarer som bidrar til tryggere innspilling av intime scener
 • Norges Idrettsforbund har utviklet gode og konkrete retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Disse er like relevante i kulturlivet
 • Akershus Amatørteater har utviklet en brosjyre for å forebygge seksuell trakassering
 • Norsk Filminstitutt (NFI) har utviklet en handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur 2019 - 2023. Som del av dette arbeidet pålegges produsenter som mottar støtte av NFI å snakke med settet om grenser, roller og tiltak for en trygg arbeidsplass ved oppstart av produksjonen
 • AKKS Oslo har utviklet en skriftlig avtale for forebygging av seksuell trakassering. Denne kan lastes ned og signeres, og er et verktøy for å skape en tryggere musikkbransje. Ved å signere den forplikter man seg til å være med på forebyggingen av uønsket seksuell oppmerksomhet, motvirke utrygghet i musikkbransjen og være gode allierte med kollegerKontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på eivind@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen