Ressurser

Skjemaer for kartlegging

For å vite hvilke tiltak som bør iverksettes, er det nødvendig å kartlegge risikofaktorer i virksomheten. Her finner du kartleggingsskjemaer som kan være til hjelp i dette arbeidet.

 • Skjema for risikokartlegging

  (PDF)

  Hvilke risikofaktorer for seksuell trakassering finnes i virksomheten, og hvordan kan disse forebygges? Benytt gjerne dette skjemaet for å kartlegge virksomheten.

  Last ned PDF
 • Mal for arbeidsmiljøundersøkelse

  Opplever alle arbeidsmiljøet som trygt? En anonym arbeidsmiljøundersøkelse kan gi svar.

  Gå til ressurs
 • Refleksjonsskjema

  (PDF)

  Å jobbe for mangfold handler i stor grad om bevisstgjøring og holdningsarbeid. Det kan være nyttig kartlegge seg selv og virksomheten man jobber ved. Hvordan påvirkes jeg og vi av samfunnets normer i våre holdninger og praksiser? Hvilke forestillinger har jeg om de jeg møter i min arbeidshverdag? Her finnes en refleksjonsskjema.

  Last ned PDF

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen