Ressurser

Skjemaer for kartlegging

For å vite hvilke tiltak som bør iverksettes, er det nødvendig å kartlegge risikofaktorer i virksomheten. Her finner du kartleggingsskjemaer som kan være til hjelp i dette arbeidet.

 • Skjema for risikokartlegging

  (PDF)

  Hvilke risikofaktorer for seksuell trakassering finnes i virksomheten, og hvordan kan disse forebygges? Benytt gjerne dette skjemaet for å kartlegge virksomheten.

  Last ned PDF
 • Refleksjonsskjema

  (PDF)

  Å jobbe for mangfold handler i stor grad om bevisstgjøring og holdningsarbeid. Det kan være nyttig kartlegge seg selv og virksomheten man jobber ved. Hvordan påvirkes jeg og vi av samfunnets normer i våre holdninger og praksiser? Hvilke forestillinger har jeg om de jeg møter i min arbeidshverdag? Her finnes en refleksjonsskjema.

  Last ned PDF
 • Mal for arbeidsmiljøundersøkelse

  Opplever alle arbeidsmiljøet som trygt? En anonym arbeidsmiljøundersøkelse kan gi svar.

  Gå til ressurs
 • Awareness form

  (PDF)

  In order to create change, it’s useful to map ourselves and the organization we work in. How am I and we affected by societal norms in our attitudes and practices? What perceptions do I have about people I meet? This form can be a useful starting point for a joint effort towards a more inclusive organization.

  Last ned PDF
 • Sjekkliste for tilgjengelighet

  (PDF)

  Er virksomheten deres tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelse, syn eller hørsel? Er måten dere jobber på inkluderende overfor personer med psykiske helseutfordringer?

  Last ned PDF
 • Map the risks

  (PDF)

  What risk factors for discrimination, sexual harassment and other types of misconduct exists in the organisation? How can we reduce the risks?

  Last ned PDF

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen