Ressurser

Caser

Her finner du caser, med tilhørende refleksjonsspørsmål, som kan danne utgangspunkt for samtaler om trygghet på arbeidsplassen.

  • Caser om seksuell trakassering, roller og makt

    Hva har kontekst og relasjoner å si for hvordan seksuelt ladet prat og oppmerksomhet oppleves? I disse casene ser vi situasjonen fra to sider: den som opplever ubehag og den som utsetter andre for det.

    Gå til ressurs
  • Caser om varsling av seksuell trakassering

    Alle varslingssaker er forskjellige. Selv for virksomheter med veldig tydelige rutiner, kan saker være vanskelige å vurdere, siden så mange faktorer spiller inn. Disse casene gir virksomheter mulighet til å diskutere og øve på håndtering av varsler av ulik art.

    Gå til ressurs

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen