Ressurser

Caser

Her finner du caser, med tilhørende refleksjonsspørsmål, som kan danne utgangspunkt for samtaler om trygghet på arbeidsplassen.

  • Caser om seksuell trakassering, roller og makt

    Hva har kontekst og relasjoner å si for hvordan seksuelt ladet prat og oppmerksomhet oppleves? I disse casene ser vi situasjonen fra to sider: den som opplever ubehag og den som utsetter andre for det.

    Gå til ressurs
  • Caser om varsling av seksuell trakassering

    Alle varslingssaker er forskjellige. Selv for virksomheter med veldig tydelige rutiner, kan saker være vanskelige å vurdere, siden så mange faktorer spiller inn. Disse casene gir virksomheter mulighet til å diskutere og øve på håndtering av varsler av ulik art.

    Gå til ressurs

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen