Definisjon Universell utforming

Universell utforming innebærer å organisere aktiviteter, lokaler, nettsider og arrangementer på en måte som gjør at flest mulig, uavhengig av funksjonsevne, kan delta, uten å måtte arbeide ekstra hardt for det. Eksempelvis, en rampe i stedet for en trapp, som gjør det enklere for de av oss som sitter i rullestol å komme seg frem, eller teksting av videoklipp, som gjør det mulig for personer med hørselshemming å følge med. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås.

Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle. Tenk for eksempel på hvordan beskjeder over høyttaleranlegg er nødvendig for blinde, men nyttig for alle. Teksting av medieinnhold nødvendig for døve og hørselshemmede, men det er også praktisk for hørende. Universell utforming og tilrettelegging for bevegelseshemmede, slik som automatisk døråpner og ramper, ofte til gagn for alle som triller barnevogn eller har med seg sykkel. Teknologien bak trillekofferter var opprinnelig utviklet for funksjonshemmede, men er i dag til glede for alle.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen