Definisjon Tokjønnsnorm

Som samfunn er vi vant til å dele kjønn inn i to: jente/kvinne og gutt/mann. Vi er vant til å tenke at det finnes to typer kropper og at hvilken kropp du har bestemmer hvilket kjønn du er. Og til disse to kjønnene finnes det en rekke forventninger som vi blir presentert for i barndommen og som følger oss hele voksenlivet. Ikke alle passer inn i det kjønnet og den kroppen de ble tildelt ved fødsel. I virkeligheten finnes det et stort mangfold av kropper og av måter å oppleve og uttrykke kjønn. Tenk for eksempel på hvordan Kim Kardashian, Angela Merkel og Caster Semenya er kvinner på ulike måter. Det finnes veldig mange måter å være kvinne på, veldig mange måter å være mann på, og det finnes også mange måter å være på som bryter med forventninger til kjønn. Hun, han, hen. Kjønn er ikke todelt, kjønn er mangfoldig.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen