Definisjon Rasisme

Rasisme dreier seg om fordommer og nedvurdering av mennesker basert på ideer om etnisitet og hudfarge. Det er viktig å merke seg at rasisme ikke bare dreier seg om fordommer, men fordommer satt i system.

En enkel definisjon av rasisme peker gjerne på forskjellsbehandling og hatefulle ytringer fra en person til en annen basert på hudfarge. Det kan vi kalle mellommenneskelig rasisme. Men rasisme tar også form i samfunnsstrukturer og i våre tankemønstre. Dette kan vi kalle henholdsvis strukturell og internalisert rasisme.

Begrepet strukturell rasisme viser til summen av alle bevisste og ubevisste fordommer og normer som til sammen gjør det vanskeligere for melaninrike personer å lykkes. Eksempelvis, viser forskning at det er 25 % større sjanse for å bli luket ut av jobbsøknadsbunken dersom man har et utenlandsklingende navn. Det kan også handle om systemiske forhold, som lovverk og rutiner, som fungerer diskriminerende. Eksempelvis, forbud mot religiøse symboler på jobb. Da er det ikke mulig for kvinner med hijab eller menn med turban å jobbe der.

Når forestillinger og fordommer i samfunnet adopteres hos den enkelte kan rasisme internaliseres. Eksempelvis, dersom hvite nordmenn adopterer en forestilling om at hvite nordmenns måter å feire høytider på er bedre, og at andre feirer på rare måter. Det kan også skje ved at minoritetspersoner internaliserer rasistiske forestillinger og begynner å tvile på deg selv eller mislike eget utseende.

I den normkritiske verktøykassa brukes ordet hvithetsnorm. Noen ganger er det fordelaktig å bruke ordet hvithetsnorm, fordi rasisme er et ord mange skremmes av. Hvithetsnorm kan være et nyttig begrep fordi order peker på hvordan det å være hvit gir trygghet av å være innenfor normen. Ordet peker på maktperspektiver.

Ofte assosierer rasisme med svært alvorlige tilfeller av hatkriminalitet, hatprat eller liknende. Det er viktig å ikke lukke øynene for rasisme som forekommer i mindre overtydelige former. Å forstå rasisme som systemisk hjelper oss å se hvordan fordommer, normer og forstillinger påvirker hele samfunnet, og påvirker oss selv som del av samfunnet. De aller fleste tar sterk avstand fra rasisme. For å virkelig ta et oppgjør med rasisme er det avgjørende at alle, og spesielt de av oss som er innenfor hvithetsnormen – hvite mennesker, må identifisere hvordan vi selv kan være påvirket av ubevisste fordommer, for å kunne motarbeide dette.Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen