Definisjon Rasialisering

En utfordring når vi snakker om rasisme og hvordan forskjellige mennesker møter forskjellige typer undertrykkelse og privilegier, er at for å snakke om forskjellsbehandlingen er vi nødt til å snakke om ulike grupper. Mange av oss nøler med å gjøre det, fordi målet er jo å bygge ned slik gruppetenkning. Begrepet rasialisering kan være nyttig for å bygge bro over dette dilemmaet.

"Rase" er sosial konstruksjon. Vi vet i dag at forestillinger om "rase" er forankret i helt uvitenskapelig klassifisering med en grufull historie. Et eksempel for å illustrere hvordan ideer om hudfarge er konstruert av samfunnet: Italienere og irer ble tidligere definert som ikke-hvite i USA. Det sier noe om at 'etnisiteter' ikke er gitt basert på utseende, men snarere en konstruksjon. Politikk, historie og maktforhold spiller inn i hvordan mennesker rasialiseres.

Med rasialisering menes prosessen der mennesker tilskrives etniske identiteter. Forestillinger om "rase" ikke er reelle, de er sosialt konstruert. Likevel er effektene av rasialisering og rasisme reelle. Begrepet rasialisering kan hjelpe oss å snakke om forskjeller og forskjellsbehandling, uten at vi mister av syne hvordan forskjellene er sosial konstruerte.


Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen