Definisjon Privilegier

Å slippe å risikere å bli utsatt for spesifikke fordommer. For eksempel er heterofile priviligerte i kraft av sin seksuelle legning, fordi en som heterofil sjelden risikerer å bli trakassert på bakgrunn av sin legning, i motsetning til de av oss som er skeive. Å ha privilegier betyr ikke at en aldri møter utfordringer. Det sier snarere noe om hvilke spesifikke barrierer en slipper å støte på. De fleste av oss er dessuten både privilegerte og mindre privilegerte på samme tid. En kan være privilegert på bakgrunn av én identitet, for eksempel seksuell legning, og samtidig være mindre privilegert på grunn av for eksempel funksjonsevne, alder, etnisitet etc.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen