Definisjon Minoritetsstress

Begrepet minoritetsstress betegner hvordan det kan være belastende å bære på en frykt eller bekymring for å bli møtt på en dårlig måte. Selv om man kanskje erfarer diskriminering relativt sjelden, kan frykten for negative reaksjoner prege en. For eksempel, et likekjønnet par som leier på gata, kan frykte å oppleve negative kommentarer, blikk – eller i verste fall vold. Selv om paret aldri har erfart dette selv, vet de at det har skjedd andre. Det skaper stress og frykt, som gjør at de kanskje kvier seg for å leie eller være åpne om hvem de er.

For mange er minoritetsmarkører ikke noe man kan velge å ta av eller på. Å leve som synlig skeiv, synlig flerkulturell, med en synlig funksjonshemning eller liknende, kan innebære varierende grader av minoritetsstress.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen