Definisjon Mangfold

Når mennesker kommer sammen oppstår likheter og forskjeller – det er menneskelig mangfold. Vi kan for eksempel ha ulike dialekter, klesstiler, ulike livsstiler og familieliv, ulik utdannelse, og ulike identiteter i kraft av kjennetegn som kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksualitet, etnisitet, funksjonsevne, religion, kropp, alder og klassebakgrunn. Arbeid for mangfold må ses i sammenheng med maktforhold i samfunnet. Hvilke grupper kan oppleve diskriminering i samfunnet? Hvilke grupper er underrepresenterte i bransjen?

Når vi snakker om økt mangfold, snakker vi om å øke spennvidden i mangfoldet (Loveleen Brenna, 2018). Det finnes mangfold overalt hvor folk kommer sammen, men mange miljøer preges likevel av at mange har mange kjennetegn til felles. Der bør man søke å øke spennvidden i mangfoldet. Det må være et prioritert mål at stab, styrer, line-ups, teaterscener, utstillinger og programmer skal speile samfunnet.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen