Definisjon Likestilling

At alle har like rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, hudfarge, religion, klassebakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kropp. Likestilling handler også om frihet til å leve sitt eget liv uten å bli utsatt for negative reaksjoner, makt til å være med å påvirke samfunnet vi lever i og hverdagen vi er en del av, og om likeverd – å ikke bli dårligere behandlet fordi man er annerledes enn flertallet.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen