Definisjon Kjønns- og seksualitetsmangfold

Kjønns- og seksualitetsmangfold er en romslig samlebetegnelse som synliggjør hvordan alle mennesker har ulike måter å oppleve og uttrykke kjønn og seksualitet på. Å jobbe for kjønns- og seksualitetsmangfold handler i stor grad om å motvirke begrensende normer og stereotypier knyttet til kjønn og seksualitet.

Kjønnsmangfold er et perspektiv som står i kontrast til tokjønnsnormen, og handler om å synliggjøre at det finnes et stort mangfold av måter å oppleve og uttrykke kjønn på. Det finnes veldig mange måter å være kvinne på, veldig mange måter å være mann på, og det finnes også mange måter å være på som bryter med forventninger til kjønn – trans eller cis, maskulin, feminin eller androgyn, eller en god variasjon.

Seksualitetsmangfold viser til mangfoldet av ulike seksuelle orienteringer, eksempelvis bifil, heterofil, homofil, lesbisk, panfil, aseksuell, skeiv. Begrepet peker også på et bredt mangfold av ulike romantiske og seksuelle praksiser, tenningsmønstre og relasjoner.

Begrepene kan bidra til å skape rom for ulike kjønnsuttrykk, -preferanser og -identiteter uten å kategorisere.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen