Definisjon Interseksjonalitet

Et perspektiv som brukes for å se på krysninger av ulike diskrimineringsgrunnlag som for eksempel kjønn, seksualitet, etnisitet, klasse, religion og funksjonsevne, og hvordan disse samvirker og påvirker menneskers handlingsrom og muligheter. Som skeiv kvinne kan man møte andre former for diskriminering enn man møter som heterofil kvinne, og som melaninrik kvinne eller som funksjonshemmet kvinne kan man igjen møte andre typer diskriminering. Ofte kan ulike former for diskriminering samvirke, slik at man ikke bare møter, for eksempel, rasisme pluss sexisme, men snarere egne uttrykk for rasisme og sexisme som samvirker.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen