Definisjon Funksjonsmangfold

Det finnes et stort mangfold av ulike kropper og måter å fungere på blant oss mennesker. Å jobbe for funksjonsmangfold handler om å synliggjøre dette mangfoldet og legge til rette for at alle kan delta. Det innebærer å bygge ned funksjonshemmende barrierer, både fysiske barrierer og manglende tilgjengelighet, men også sosiale barrierer i form av fordommer og stereotypier som rammer funksjonshemmede, inkludert fysisk, kognitiv og psykisk funksjon.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen