Definisjon Funksjonshemmende barrierer

“Jeg har alltid funksjonsnedsettelse, og funksjonshemmet er jeg av og til”, forklarer forfatter Bjørn Hatterud. At han har smerter og redusert bevegelighet i bena er en funksjonsnedsettelse, men hvorvidt han er funksjonshemmet kommer an på hvordan rom og aktiviteter er organisert – om han blir hemmet av terskler og trappetrinn som er for høye og om det finnes heis eller ikke.

Funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom et individs forutsetninger – enten fysiske, kognitive eller psykososiale, og omgivelsenes utforming eller krav.

Funksjonshemmede kan ofte bidra og utfolde seg i samfunnet på lik linje med ikke-funksjonshemmede, dersom det legges til rette for det. Der det finnes begrensninger er det ofte en funksjonshemmende barriere som står i veien. Kanskje er ikke et backstage-område tilrettelagt for rullestol, eller informasjon ikke tilgjengelig for personer med nedsatt syn eller hørsel? Sangeren i rullestol kan i utgangspunktet opptre på lik linje med alle andre, men et lite tilrettelagt backstage-område er en funksjonshemmende barriere.

I et samfunn med bedre tilgjengelighet vil funksjonshemmede møte færre barrierer, og dermed være mindre hindret og hemmet fra å delta på like premisser som andre.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen