Definisjon Eksotifisering

Når personer med minoritetsidentiteter reduseres til karikerte representanter for sin identitet, ofte til forlystelse for personer som besitter makt i kraft av sine identiteter. Eksotifisering forbindes gjerne med et hvitt, rasistisk blikk på ikke-europeiske kulturer og mennesker, av og til med sexistiske undertoner. Likevel kan alle personer med normbrytende identiteter gjøres til gjenstand for eksotifisering.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen