Definisjon Dekolonisering

Dekolonisering eller avkolonisering er begreper som beskriver motstand mot kolonisering på ulike måter. Begrepene anerkjenner at dagens samfunn er preget av vår kolonihistorie, og dekolonisering handler om å identifisere og endre på tankemåter som har rot i kolonitidens maktforhold.

Hva som regnes som kunstnerisk kvalitet i dag har røtter i en historie der europeisk kultur har blitt ansett som overlegen. Å dekolonisere kunsten handler om å forsøke å fri seg fra et vestlig blikk når vi vurderer kunst. Det handler om å stille spørsmålstegn ved vaner og smak, og avdekke og reflektere over hvilke ståsteder som får definere hvilke kunstformer som får status og penger. Hvilken plass har samisk kunst i den kunstneriske kanon? Hvordan defineres musikksjangeren "urban" og hvem omtales som "urbanartister"? Hva regnes som høykultur, og er andre kunstformer mindre høyverdige?

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen