Definisjon Bias

Bias betegner ubevisste fordommer eller forutinntattheter vi alle bærer med oss. Vi liker gjerne å tro at vi behandler alle mennesker rettferdig, men en rekke studier viser at de fleste av oss har en slags ubevisst forutinntatthet i hvordan vi oppfatter mennesker ut ifra kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og kjønnsuttrykk – med mer. Stereotypier, fordommer og forestillinger som vi tar avstand fra i våre bevisste tanker, kan likevel påvirke hvordan vi ubevisst oppfatter og møter andre mennesker – altså uten at vi er klar over det selv.

I norsk kulturliv opplever melaninrike artister å bli plassert i sjangrene ‘urban’ og verdensmusikk, uten at musikken egentlig hører hjemme der. Det er et eksempel på hvordan bias hos journalister og beslutningstagere kan gjøre at artistenes utseende preger hvordan musikken oppfattes.

Vi kan kalle det ubevisste fordommer, men det kan også være snakk om en ubevisst dragning mot det kjente. Vi dras ofte mot folk som likner oss selv. Homososialitet er begrepet som brukes om hvordan folk bevisst eller ubevisst ønsker å snakke med, samarbeide med, bekrefte og søke bekreftelse blant personer som likner oss selv, for eksempel personer med samme kjønn, kulturell og økonomisk bakgrunn som oss selv. Problemet med dette er bare at vi samtidig ubevisst velger bort andre og vier mindre tid til å snakke med og bekrefte personer som er annerledes enn oss selv. Slik reproduseres sosiale sirkler og maktforhold.

Det er for mange ubehagelig å tenke på at vi bærer med oss biaser. Første steg mot å utfordre bias, er å erkjenne at tankefeilene skjer

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen