For et tryggere kulturliv

Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Vi tilbyr kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et tryggere og mer likestilt arbeidsmiljø.

Illustrasjon med abstraherte figurer, blant annet en fot, en gitar, en stor hånd, et filmkamera, geometriske figurer, en hatt og en saks. Alle plassert oppå hverandre på en måte som ser ut som de balanserer oppå hverandre i et skjørt byggverk.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen