Synliggjør vernet!

Visste du at frilansere, selvstendig næringsdrivende og midlertidig ansatte har samme krav på et trygt arbeidsmiljø som faste ansatte? Ikke alle i kulturlivet kjenner sine rettigheter. For å understreke oppdragstakers vern og medvirkningsplikt mot trakassering og diskriminering, foreslår Balansekunst at retten til et trygt arbeidsmiljø fremheves i arbeidskontrakter. Både oppdragsgiver og oppdragstaker kan ta initiativ til å inkludere dette punktet.

For eksempel, kan følgende klippes og limes inn i kontrakter:

Trygt arbeidsmiljø

Etter arbeidsmiljøloven § 2-2 skal oppdragsgiver sikre et forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk for oppdragstaker. Oppdragstaker skal på sin side bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Vi jobber for å motvirke alle former for trakassering og diskriminering etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Alvorlige brudd på retningslinjer anses som et vesentlig mislighold, og kan føre til at kontrakten heves.

Vi ønsker oss en god tilbakemeldingskultur, og det skal være lav terskel for å melde fra om noe man opplever som ugreit, ubehagelig eller kritikkverdig.

Dersom du opplever noe uønsket, stort eller smått, eller ønsker å varsle på vegne av andre, kan du kontakte:

Prosjektleder el. [navn]
Miljø-/HMS-ansvarlig [navn]
Daglig Leder [navn]
Interesseorganisasjonens representant [navn]

Alle hendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen