Mal for arbeidsmiljøundersøkelse

Det kan være nyttig å gjennomføre anonyme undersøkelser av trivsel og miljø på arbeidsplassen. Balansekunst har laget en mal for arbeidsmiljøundersøklelse. Undersøkelsen kartlegger hvorvidt seksuell trakassering, diskriminering og andre uønskede forhold forekommer i arbeidsmiljøet. Malen kan kopieres og justeres.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen