Ressurser

Ressurshefter

Her finner du et utvalg ressurshefter og veiledere for likestillings- og mangfoldsarbeid.

 • Argumentasjonsguiden

  (PDF)

  Argumentasjonsguiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene. Guiden inneholder i tillegg tips til debatteknikk og øvelser som lærer deg å gjenkjenne hersketeknikker.

  Last ned PDF
 • Hvordan gjøre museene mer tilgjengelig for alle?

  (PDF)

  Hanna Mellemsether ved Museene i Sør-Trøndelag (MIST) har laget en håndbok for hvordan jobbe med tilgjengelighet på museer. På hvilke måter kan museene tilrettelegge sin formidling og sitt innhold til mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunn? På hvilken måte kan museene være relevante for flere i et mangfoldig samfunn, der også funksjonshemming inngår i mangfoldsbegrepet?

  Last ned PDF
 • Døråpneren

  (PDF)

  Endringsagentene i Music Norway har sammen med Balansekunst laget Døråpneren, en veileder for flerkulturelt mangfold i norsk musikkbransje.

  Last ned PDF
 • Arrangementsguiden

  (PDF)

  Hvordan skape tilgjengelige, representative og trygge arrangementer?

  Last ned PDF
 • Trygg på festival

  (PDF)

  Likestillingssenteret KUN har utviklet en veileder for å motvirke seksuell trakassering og overgrep på festival.

  Last ned PDF
 • Museumsverktøy

  (PDF)

  Kvinnemuseet og Museumsnettverk for kvinnehistorie har utviklet Museumsverktøy – en håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser.

  Last ned PDF

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen