Seksuell trakassering

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom (Likestillings- og diskrimineringsloven § 13).

Uønsket er et viktig stikkord. Det er nemlig ikke nødvendigvis handlingen i seg selv som definerer hva som er seksuell trakassering, men snarere at handlingen er uønsket. Nakkemassasje, for eksempel, er hyggelig når det er ønsket. Å få en uønsket nakkemassasje fra noen man jobber sammen med er derimot noe helt annet.

Andre viktige stikkord er formål eller virkning. Seksuell trakassering kan være seksuell oppmerksomhet som har som formål å krenke, men det kan også være oppmerksomhet som ikke var ment å skape ubehag, men som allikevel hadde det virkningen. “Det var jo bare en spøk, jeg mente det ikke”. Lovverket stiller ikke krav om hensikt. Man kan ha gjort seg skyldig i seksuell trakassering uten å ha ment det. Den utsattes opplevelse vektlegges i lovverkets definisjon.

Grad av alvorlighet vurderes basert på handlingens karakter, hyppighet, avhengighetsforhold mellom partene, eventuelle negative følger og kontekst. Er det snakk om gjentakende oppførsel? Står partene i et maktforhold som gjør det vanskelig å sette grenser? Skjer dette med andre tilstede eller ikke, og på hvilken måte kan konteksten øke ubehaget hos den utsatte? Slike spørsmål er sentrale i å forstå seksuell trakassering.Seksuell trakassering kan ta mange former

Verbal: Seksuelle kommentarer, insinuasjoner og vitser, spørsmål om seksualitet, om seksuelle preferanser eller seksuell historie, uønskede kommentarer på kropp og utseende, kjønnede eller seksualiserte kallenavn, gjentatte invitasjoner til date eller gjentatte forsøk på sjekking og invitasjoner til sex, spredning av rykter

Ikke-verbal: Vise frem seksuelle bilder og video, imitere sex med kropp- og håndbevegelser, blunking, slengkyss, seksuelt antydende blikk, plystring, gi gaver

Fysisk: Massasje, berøring av klær, hår eller kropp, klemming, kyssing, stryking, stå tett eller gni seg inntil

Digital: Sende nakenbilder, seksuelle bilder eller sende mail, tekstmeldinger eller liknende med seksuelt ladet innhold, spre seksuelle bilder og innhold

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen