Kjenn rettighetene dine!

Arbeidsmiljøloven

 • § 2 A-1 Retten til å varsle om kritikkverdige forhold
 • § 2 A-2 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
 • § 2 A-3 Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
 • § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
 • § 13-1 Forbud mot diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven

 • § 6 Forbud mot å diskriminere
 • § 13 Forbud mot å trakassere
 • § 14 Forbud mot å gjengjelde

Åndsverksloven

 • § 104 Retten til eget bilde

Straffeloven

 • § 185 Hatefulle ytringer
 • § 186 Diskriminering
 • § 267 Krenkelse av privatlivets fred
 • § 291-293 Voldtekt
 • § 297 Seksuell handling uten samtykke
 • § 298 Seksuell krenkende atferd offentlig eller uten samtykke

Søk hjelp

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
LDO tilbyr råd og veiledning i saker om diskriminering og seksuell trakassering. Alle kan ta kontakt med LDO, enten man er ansatt, frilanser, arbeidsgiver, utsatt, anklaget, eller kollega.

Diskrimineringsnemda
Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering. Det er gratis å få en sak behandlet av nemnda, og partene trenger ikke advokat. Dersom du er usikker på om du har en sak, eller ønsker veiledning om regelverket, kan du ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for rådgivning.

Balansekunsts rådgivningstelefon
Balansekunsts rådgivningstelefon
er et gratis lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12 - 15, og besvares av erfarne advokater med taushetsplikt. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.

Telefonen er åpen for alle som er tilknyttet Balansekunsts medlemsorganisasjoner, eller som er enkeltmedlemmer. Det koster ingenting for enkeltpersoner å bli medlem i Balansekunst.

Arbeidstilsynets telefon-, chat- og mail-tjeneste
Arbeidstilsynet kan besvare spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter og tilbyr både telefon-, chat- og mailtjeneste.

Fagforening
Er du medlem i en fagforening? Da kan du be om din fagforering om hjelp og veiledning i saker om seksuell trakassering.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Deltakere i ordningen

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen