Ressurser

Lesestoff

Her finner du informasjon som er nyttig å ha med seg i arbeidet mot diskriminering og trakassering.

  • Seksuell trakassering

    Les om hvordan vi definerer seksuell trakassering, med utgangspunkt i Likestillings- og diskrimineringsloven.

    Gå til ressurs
  • Kjenn rettighetene dine!

    Vi har listet opp lovene som gir vern mot diskriminering og trakassering. Her finner du også informasjon om hvor du kan søke hjelp i saker om seksuell trakassering og diskriminering.

    Gå til ressurs

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på hei@balansekunstprosjektet.no. I tillegg til merkeordningen mot seksuell trakassering, tilbyr vi workshops om andre likestillingsspørsmål som kan bidra til økt bevisstgjøring og en åpen dialog.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen