Hva kan du gjøre som enkeltperson?

Vær en alliert!

For å oppnå varig endring må vi utfordre inngrodde holdninger og diskriminerende strukturer som forhindrer enkelte av oss fra å delta på lik linje med andre. Det er viktig at det ikke kun er de av oss som kjenner diskriminering på kroppen som må ta kampen. Kampen for likestilling og mangfold er vårt felles ansvar. Å være en alliert handler om å engasjere seg mot diskriminering som ikke rammer en selv.

Å alliere er et verb: det er gjennom handling man viser seg som en alliert. Å erklære seg som en alliert uten å faktisk bidra til endring, har lite for seg. Å være en alliert innebærer å lytte, å lære og avlære, å reflektere over egen posisjon, makt og privilegier, å være obs på egen bias, og å bidra til endring.

Vær en som sier ifra når du er vitne til fordommer. Ikke le med på kjipe vitser. Det kan være ubehagelig, men finn en strategi som passer for deg. Enkle spørsmål som "hva mener du med det?" og "hva sa du?" kan noen ganger være nok til å utfordre og ta standpunkt.

Begynn å telle!

Å bli mer bevisst handler om å granske det man tidligere tok for gitt. Følg med og studér representasjon rundt deg. Hvem er representert på nettavisenes forsider, i lokalavisa, på filmplakater, i rulleteksten, i reklame, i prisnominasjoner, i line-ups, og i organisasjonskart?

Still krav til samarbeidspartnerne dine!

Blir du invitert til å sitte i en jury, bidra til et prosjekt eller delta i en panelsamtale som uten noen god grunn er veldig homogen?

Da kan du gjerne etterlyse en begrunnelse, komme med en oppfordring eller uttrykke en forventning til arrangøren om at flere perspektiver burde inkluderes.

Tilhører du majoriteten i gruppa kan du også vurdere å stille din plass til rådighet for å gi rom til flere perspektiver.

Vær bevisst på bias

Vi mennesker trekkes mot folk som likner oss selv, vår smak, stil og livsstil. I en kompleks verden gjør vi mange mentale snarveier og kategoriserer både ting, informasjon og andre mennesker i båser og bokser – enten bevisst eller ubevisst.

Et viktig første steg for å motvirke egne bias, er å helt enkelt erkjenne at man kan ha forutinntatte forståelser som kan kanskje ikke er bevisst på. Vi påvirkes alle av normer og forventninger i samfunnet. Det sies at den første tanken som dukker opp i hodet, den kan vi ikke kontrollere. Men vi kan kontrollere den tanken vi tenker etter det, og ikke minst kan vi kontrollere hvordan vi handler. Når vi er i stand til å se våre biaser kan vi også utfordre dem.

Sosialpsykolog Patricia Devine oppfordrer til counterstereotyping som teknikk. Vær bevisst når du tenker forutinntatte eller stereotypiske tanker om andre, og kontre en stereotypisk tanke ved å bevisst tenke på noen som bryter med denne stereotypien. Dersom du tar deg selv i å tenke “Ah, typisk kvinner å være overfølsomme”, kontre ved å tenke på kvinner du kjenner som utfordrer den stereotypien. Kanskje du har en søster, tante eller venninne som er kjent for sin stoiske ro? Tenk på hennes unike egenskaper, personlighet og styrker. Kanskje har du også en følsom kompis? Tenk også på hans eller hens unike egenskaper, personlighet og styrker.


Her kan du lese mer om biasforskning.

Vil du teste egne bias? Harvard Universitet har utviklet tester hvor du kan undersøke din egen bias knyttet til utseende, hudfarge, kjønn, alder, seksuell orientering og kroppsstørrelse.

Les, lytt, lær og avlær!

Mangfolds- og antidiskrimineringsarbeid innebærer å aktivt utfordre diskriminerende holdninger og strukturer i samfunnet. For å gjøre det er man nødt til å forstå ulike måter diskriminering tar form på. De av oss som ikke selv utsettes for rasisme, er derfor nødt til å lytte til de av oss som erfarer og kjenner rasisme på kroppen.

Gjennom kunst og kultur har vi muligheten til å se verden fra andres ståsted. Bøker, filmer og kunst tar oss med inn i andres tilværelse, og vekker følelser som gjør oss bedre i stand til å forstå hverandre.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen