Definisjon Tolkningsforrang

I Sverige bruker man ordet «tolkningsföreträde». Vi kan kalle det tolkningsforrang på norsk. Det innebærer at personer som tilhører en marginalisert gruppe har rett til å selv definere hva som ­oppleves som støtende og hvordan kampen mot diskriminering bør føres. Personer som ikke selv opplever den type diskriminering kan gjerne uttale seg og engasjere i saken, men bør være bevisste på egne privilegier. Tolkningsforrang handler om å vektlegge og lytte til perspektiver fra gruppen som selv kjenner hvor skoen trykker. Begrepet anerkjenner samtidig at ikke alle som opplever samme type marginalisering tenker og kjenner på det samme.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen