Definisjon Representasjon

Representasjon handler om at når samfunnet består av personer med mange ulike tilhørigheter og identiter, må ulike grupper være representert i alle deler av samfunnet – i media, i lederposisjoner, i politikken, på scenen, bak kamera med mer. Det kan for eksempel handle om at når kvinner utgjør cirka halve befolkningen, bør også cirka halvparten av nøkkelposisjoner i samfunnet besittes av kvinner. I tillegg til at representasjon handler om hvem som er representert, handler det også om hvordan ulike personer er representert. Det er for eksempel positivt med representasjon av kvinner i film, men dersom de kvinnelige rollefigurene er endimensjonale og seksualiserte, har man fortsatt en vei å gå.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen