Definisjon Normkritiske perspektiver

Å identifisere hva vi anser som “normalt” eller selvfølgelig, og hvordan disse ideene kan skape barrierer for personer som faller utenfor oppfatningen om “det normale”. Vi bruker hermetegn fordi ingenting er normalt eller unormalt i seg selv, det er de samfunnsskapte normene som tegner opp grenser hvor noe og noen er innenfor og andre faller utenfor normen. Normkritikk kan brukes til å identifisere kjønnsnormer, heteronorm, hvithetsnorm, funksjonsnormer, middelklassenorm og kroppsnormer, for å nevne noe. Normkritikk innebærer ikke å kritisere alle normer, men å forholde seg kritisk til normene ved å spørre: hvilke normer er bra og hvilke kan være kjipe og ekskluderende?

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen