Definisjon Inkludering

Når man føler seg velkommen, trygg og likeverdig i en gruppe, kan man sies å være inkludert. Inkludering kan forstås som et likestillings- og rettighetsbegrep. Inkludering skal sikre et individ full samfunnsdeltakelse. For eksempel i kulturaktiviteter gjennom tiltak og tilrettelegging.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen