Definisjon Hersketeknikker

Måter personer underminerer andre, og får folk til å tvile på seg selv og føle seg dumme. Hersketeknikker benyttes ofte, bevisst eller ubevisst, av personer med makt for å forsterke og tydeliggjøre skjeve maktforhold. Det kan for eksempel handle om å avbryte, å overse, å utestenge eller å latterliggjøre andre.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen